miércoles, 25 de abril de 2018

MULLERES DA RAIA NOS CINEMAS EN BRAGA

CICLO CINEMA LUSO-GALEGO: MULLERES, PATRIMONIOS, SOCIEDADE
Este ciclo de cine luso-galego ten como obxectivo promover o intercambio cultural entre Galicia e o norte de Portugal. A primeira edición, centrada fundamentalmente no cine galego e de fronteira, celébrase na cidade de Braga onde se localiza o Centro de Estudos Galegos, un dos colaboradores do mesmo e promotores iniciais da iniciativa. Para tal fin, e coa vontade de estabelecer lazos que conecten ambas realidades, escollemos tres fíos conductores, interrelacionados entre si, que remiten a temáticas transversais e, polo tanto, que procuran unha difusión de amplo espectro da actividade que entronca con diferentes aspectos que son de plena actualidade e preocupación social: a situación social das mulleres, as sociedades rurais, o seu empoderamento e a súa relación co patrimonio.
Propoñemos un ciclo estruturado en tres xornadas nas que se proxecte un ou varios materiais audiovisuais, seguidos dun debate-coloquio no que se contará coa participación dos directores ou directoras, o público e unha figura representativa de algunha das institucións organizadoras. As institucións implicadas son Universidade do Minho (UMinho), a través da Vicerrectoría da Cultura e Sociedade e o Centro de Estudos Galegos, o Consello da Cultura Galega e a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

0 comentarios: